Energieffektivisering

En översyn och optimering av en fastighets värmeanläggning har nästan alltid två stora vinnare: De boende och fastighetsägaren.

90% av alla fastigheter i Sverige har idag en värmeanläggning som inte är rätt optimerad. Resultatet innebär ojämn inomhusvärme och en anläggning som oftast producerar mycket mer värme än vad den borde. En full optimering av anläggningen innebär ofta en energibesparing på 30-40%. Och nöjdare hyresgäster.

En genomgång av anläggningen sker oftast i tre steg:
1) Kontroll av: värmeanläggningen, styrsystemet och injusteringen
2) En åtgärdsplan tas fram, inkl en offert för utförande av åtgärderna
3) Genomförande