Injustering och intrimning

Injusteringen handlar om flödet och trycket i värmesystemet, hur mycket vatten som snurrar i elementen runt om i fastigheten. Det ska vara ett visst antal liter i varje radiator och ett visst tryck.

Runt om i huset sitter ett antal termostater som känner av temperaturen och slår av på elementen vid behov. Men en felaktigt optimerad anläggning tvingar ofta termostaterna att slå av och på hela tiden, tills de helt enkelt går sönder efter ett par år.

Det vanligaste felet är att anläggningen är inställd för den kallaste lägenheten i huset, vilket innebär att den levererar mycket mer värme än vad fastigheten egentligen kräver. Där rinner många onödiga tusenlappar iväg för de flesta av landets fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.