Om Mekab

Namnet är en förkortning för MiljöEnergiKonvertering i Mälardalen AB. Företaget har funnits sedan 2008 och är i första hand verksamt i Storstockholm och Mälardalen.

Bland kunderna hittar du alla typer av fastighetsägare, både bostadsrättsföreningar och förvaltningsbolag, såväl privatägda som inom offentlig sektor.

Några exempel på våra kunder:
  • Förvaltaren AB i Sundbyberg
  • Bröderna Krafts förvaltning
  • Österdahls vvs och fastghetförvalting
  • BRF Draken, Stockholm
  • Teoge förvaltning
  • Storholmen Teknik
  • Bravida
  • Birgittasystrarnas kloster (Djursholm)
  • Skf (svenskkonstnärföringen)