Optimering av styrsystemet

Styrsystemet är det som reglerar att värmesystemet levererar rätt temperatur ut i huset. Systemet sitter oftast direkt på värmeanläggningen. I enkla hus reglerar det bara värmen. Men i större fastigheter styrs ofta även ventilation, portlås, ytterbelysning med mera härifrån.

Ett vanligt problem är att inställningarna blivit fel pga den mänskliga faktorn. Någon har försökt sig på att korrigera något utan att riktigt vara insatt i hur komplext systemet är.

Vi går igenom hela systemet och ser till att det optimeras för den aktuella fastigheten.

Nästa steg är injustering och intrimning.