Översyn av värmeanläggningen

Värmeanläggningen, eller undercentralen som det heter, är husets hjärta. Oavsett om du har fjärrvärme, oljepanna, elpanna eller någon annan värmekälla så är det här värmen skapas. Om anläggningen inte är effektiv och levererar rätt flöde/tryck och rätt värmemängd så blir inomhusklimatet aldrig riktigt bra. Därför är det i regel här vi börjar.

Vi kontrollerar även vattenkvalitén. Vi mäter PH-värde och syrehalt och ser om det finns behov av en avgasare eller filtrering, eftersom en felaktig syremängd kan orsaka korrosionsskador.

Ibland räcker det att optimera anläggningen med de värmeväxlare som redan finns installerade, men många gånger lönar det sig att byta ut hela anläggningen mot en ny och effektivare.

Därefter kontrollerar vi styrsystemet.